Gå till innehållet

Kommunen går upp i stabsläge med anledning av coronaviruset

Från och med onsdag denna vecka aktiverar Östhammars kommun sin krisledningsstab. Det görs för att skapa förutsättningar för en effektiv hantering av coronarelaterade frågor och att ha beredskap för olika utmaningar. Beslutet innebär fullt fokus på att skapa trygghet och kontinuitet i våra verksamheter.

Delar av krisledningsorganisationen, den så kallade inriktning- och samordningsfunktionen (ISF), sammankallades i slutet av februari. Den senaste veckan har ISF förstärkts med kommunens tjänstemannaledning och träffats varje dag. På agendan har avstämning och uppdatering av den ständigt föränderliga lägesbilden stått. Nu aktiverar Östhammars kommun sin krisledningsstab, vilket innebär en ytterligare förstärkt organisation för att kunna hantera händelseutvecklingen kring coronaviruset. I dessa grupperingar sitter olika ansvariga tjänstepersoner från Östhammars kommuns organisation. I går informerades dessutom politikerna i krisledningsnämnden om läget och det pågående arbetet.

– Vi följer utvecklingen timme för timme, samverkar med andra myndigheter och agerar utifrån de råd som Folkhälsomyndigheten ger om viruset, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Stärka upp bemanningen

En av utmaningarna i dagsläget är att ha en tillräcklig bemanning vid en eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. I dagsläget finns arbetsplatser som har upp emot 30 procents sjukfrånvaro.
Enligt riktlinjerna som gäller ska medarbetare som känner symptom stanna hemma från jobbet för att undvika risk för smittspridning. För att kunna säkerställa en kontinuitetsplanering kommer vissa medarbetare att behöva jobba hemifrån, i syfte att minska deras exponering av smitta.

– Det här är en situation som kräver prioriteringar och beslut om olika åtgärder för att vi ska kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger Peter Nyberg.

Det kan exempelvis bli aktuellt att omfördela resurser från samtliga förvaltningar för att vid behov förstärka och genomföra den mest basala behoven av vård och omsorg för våra äldre och sjuka. Detta görs i samråd med våra fackliga organisationer. Behovet styrs av socialförvaltningens lägesbild och kan snabbt komma att aktualiseras.

Alla gör en fantastisk insats

– Arbetssituationen i flera av våra verksamheter är just nu otroligt ansträngd. Det är fint att se den fantastiska insats som görs av alla som jobbar inom exempelvis hemtjänsten, på våra särskilda boenden, på förskolor och skolor samt med måltider och städservice. Dom gör ett jättebra jobb, säger Peter Nyberg.

Söker personer som vill göra en insats

För att stärka upp arbetet och kunna ge kommunens brukare god vård och omsorg i deras vardag söker Östhammars kommun nu personer som har erfarenhet av att jobba inom vården eller av att vårda en anhörig. Läs mer här

– Vi gör allt vi kan för att ni ska kunna ha en fungerande arbetssituation. Vår personal tar ett stort ansvar och hjälps åt för att se till att våra verksamheter fungerar, säger Peter Nyberg.

Kontakter

Publicerad
19 mars 2020
Senast uppdaterad
19 mars 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19