Gå till innehållet

Många fritidshusägare vill flytta till kommunen

I våras genomförde vi en enkätundersökning bland våra fritidshusägare i syfte att undersöka om man har tankar på att bo i Östhammars kommun på heltid. Genom svaren som nästan 1600 fritidshusägare gav fick vi nyttig information om vilka frågor som är viktiga för de som kan tänka sig att flytta hit. Glädjande nog är det drygt 900 hushåll som besvarat enkäten som går i tankar om att göra smultronstället till sin och familjens permanenta boplats.

Bakgrunden till undersökningen är behovet av kompetensförsörjning bland arbetsgivarna i kommunen.
– Vi har tillsammans med företag i kommunen ett nätverk där vi diskuterar våra utmaningar att kompetensförsörja våra verksamheter. Idén till enkäten låg inte långt borta då vi har så många trogna fritidshusägare som uppskattar vår kommun, berättar Lisa Karbelius, HR-strateg i Östhammars kommun.

Viktigt med bra kommunikationer

4400 enkäter skickades ut till fritidshusägare med minst 50 procent ägarandel som inte redan bor permanent i kommunen, men i mellersta Sverige. Bland de 1600 hushåll som besvarat enkäten är det 900 hushåll som går i tankar om att göra smultronstället till sin och familjens permanenta boplats. På frågan om vilka hinder de ser för en flytt lyftes bland andra några av kommunens verksamhetsområden som viktigast: jobb och skola (21 procent), vård och omsorg (15 procent), service och kulturutbud (22 procent) och kommunikationer (33 procent).

Sommarhälsning

– Det finns saker vi behöver jobba på, men till stor del tror jag att det handlar om information. Vi behöver bli bättre på att informera om vad en vardag i Östhammars kommun har att erbjuda dem som väljer att bo här, menar Lisa Karbelius.
De svarande som önskat fortsatt kontakt med kommunen har i dagarna fått en sommarhälsning med tips om vad man kan göra i kommunen under sommaren. Under hösten återkommer vi med mer information och möjlighet till kontakt främst rörande jobbmöjligheter i vår kommun.

Tips om jobbmöjligheter

På Östhammars kommuns karriärsida www.osthammar.se/jobb hittar du inte bara lediga jobb inom kommunens verksamheter, men även länkar vidare till våra största privata arbetsgivare.

Flytta hit

Går du i tankar om att flytta till vår kommun permanent? Vill du ha kontakt framöver och bli inbjuden till olika aktiviteter med fokus på jobbmöjligheter? Kontakta Östhammar Direkt på osthammardirekt@osthammar.se eller 0173-86 000, så förmedlar de kontakten.  Via länken nedan kan du läsa mer om bland annat boende, skola, barnomsorg och fritid i vår kommun.

Kontakter

Publicerad
4 juli 2020
Senast uppdaterad
4 juli 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd