Gå till innehållet

Naturlig bottenfilt i fjärden troligen bakom partiklar och lukt i Östhammars hamn

I Östhammars hamnområde har det iakttagits partiklar i vattnet och dålig lukt. Bedömningen som kommunens miljöenhet har gjort är att de kommer från den bottenfilt som ligger i Östhammarsfjärden. Denna har troligen virvlats upp av båtmotorer från den inre fjärdens botten.

- Det grunda och övergödda vattnet medför att en stor del av nedbrytningen sker anaerobt, dvs utan syre löst i vattnet, berättar Eric Renman, miljöinspektör på Östhammars kommun. Det medför bildande av illaluktande svavelväte, sumpgas. Lukten och med partiklarna från bottenfilten kan felaktigt ha tagits för utsläpp av avloppsvatten. Eventuell förekomst av toalettpapper kan ha kommit från någon båt eller annan som gjort en ”smygtömning”.

Något toalettpapper har dock inte setts av kommunens miljö- eller tekniska verksamheter.

Kontakter

Publicerad
30 juni 2020
Senast uppdaterad
30 juni 2020
Ansvarig organisation
Sektor samhälle