Gå till innehållet

Så här sparar kommunen på vattnet!

I Östhammars kommun är grundvattennivåerna låga. Vi måste därför hjälpas åt att spara på vattnet. Naturligtvis drar även kommunen sitt strå till stacken, bland annat genom att vattna planteringar med regnvatten.

Restriktioner för vattenanvändningen infördes i hela Östhammars kommun den 18 maj 2020 och gäller tills vidare. Den nederbörd som kommer tas främst upp av växter och natur och vi kan inte förvänta oss någon mer påfyllning av grundvattenmagasinen förrän i höst. 

Så sparar kommunen vatten

Samtliga som bor och vistas i vår kommun ska vara försiktiga med vattnet så att det räcker till mat, hygien och dryck. Park- och gatuavdelningen sparar in på vattenanvändandet på flera sätt:

  • Tekniska förvaltningen har köpt in större tankar för att samla in regnvatten till bevattning av våra planteringar.
  • Under rådande bevattningsförbud vattnar inte vi några gräsmattor. Om det finns föreningar i kommunen som gör det ligger det på deras ansvar att följa rådande bevattningsförbud. Många av föreningarna har egna bevattningssystem, exempelvis egna tankar eller pumpsystem från närliggande sjö eller hav.
  • Nyplanterade träd vattnas med samlat regnvatten från tankar. Vi använder vattensäckar så att det inte ska blir någon spillförlust.
  • Nyplantering av till exempel perenner och sommarblommor vattnas med samlat regnvatten från tankar.
  • Bevattnar tennisbanorna i Öregrund med havsvatten. 
  • Vi minskar på tvättning av våra fordon och andra redskap.
  • Parkmöbler tvättas endast vid behov.
  • Vi byter ut kranar och duschar i kommunens fastigheter så att de blir sensorstyrda och snålspolande. Då rinner inte vattnet i onödan.

Kontakter

Publicerad
28 juli 2020
Senast uppdaterad
28 juli 2020
Ansvarig organisation
Avfallsenheten