Gå till innehållet

Sms med information om covid-19

Måndagen den 14 december skickas ett sms till Sveriges befolkning. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då börjar gälla i hela landet.

För att spridningen av covid-19 ska kunna minska måste alla bidra, genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Läs mer, via länken nedan "Nya skärpa nationella råd"

Sms-utskicket görs för att så många som möjligt ska känna till de nya råden.

I sms-meddelandet står det: "Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation."

Meddelandet kommer att gå ut till alla mobiltelefonabonnenter i landet.

Informationen i meddelandet har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Folkhälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen, och meddelandet skickas ut av teleoperatörerna till deras abonnenter. Läs mer på Krisinformations hemsida via länk nedan "Sms med information om Covid-19".

Kontakter

Publicerad
11 december 2020
Senast uppdaterad
11 december 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19