Gå till innehållet

Trygga arbetslag framgångsfaktor i kristider

En arbetsplats där verksamheten trots Coronakrisen i stort sett fortlöper som vanligt. Så beskrivs förskolan i vår kommun, som under försommaren besökts av Anne Lee Larsson, verksamhetschef för förskolan, och Josefine Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Under maj och en bit in i juni har Anne Lee och Josefine besökt alla förskolor och pedagogisk omsorg (det som tidigare kallades familjedaghem) i kommunen. Syftet med besöken var att kunna fånga upp hur personalen har det på sin arbetsplats och hur de handskas med allt från oro till praktiska frågor i anslutning till Coronasituationen.

Direkta behov

– Vi har en fantastisk personal på våra förskolor. De gör verkligen ett jättebra jobb, säger Josefine.
Tillsammans med Anne Lee har hon mött en stabil yrkesgrupp som satt barnens behov främst och hanterat dag för dag i en tid då många känner sig oroliga. Det sammantagna intrycket är trygga arbetsplatser där verksamheten fortlöpt tämligen som vanligt, trots Coronasituationen.
  – Barnen är här och nu, de kräver och har rätt till personalen. Det går inte att tänka på att hålla avstånd till ett barn som exempelvis behöver tröstas, säger Anne Lee.
Barnens direkta behov är en omständighet som gjort att många medarbetare på förskolan känt att Coronasituationen inte varit lika påtaglig på arbetsplatsen, som i samhället i övrigt. Det har skapat arbetsro, lugn och fokus på barnen.
  – Ett fåtal medarbetare som tillhör någon av de identifierade riskgrupperna har uttryckt oro. De har fått bra uppbackning från sina kollegor som exempelvis tar över blöjbyten med mera för att minimera risken att eventuellt bli smittad, berättar Anne Lee.

Fånga upp signaler

Besöken som genomfördes var nedslag i verkligheten. Anne Lee och Josefine hälsade på i pågående utomhusverksamhet och pratade med personalen de mötte, för att få en så autentisk bild som möjligt med sig hem.
  – Det var viktigt för oss att fånga upp och lyssna på signaler om hur medarbetarna mår på individbasis, för att få kännedom om eventuella förbättringsbehov på arbetsplatsen, säger Anne Lee.
Medarbetarna var mindre oroliga för Coronasituationen är Anne Lee och Josefin förväntat sig och en del av behoven som uttalades handlade snarare om konkreta önskemål om exempelvis förbättringar i förskolornas utemiljöer.
  – Utemiljöerna är viktiga, inte minst i Coronatider då en stor del av verksamheten förläggs
utomhus. Vi har fått tydliga signaler om att de behöver förnyas och utvecklas, säger Josefine.

Friskare än vanligt

Överlag upplever Anne Lee och Josefine att de fick många goda erfarenheter med sig från besöken. Alla var nöjda med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som innebär att sjuka barn ska vara hemma eller skickas hem från förskolan om de blir sjuka där.
  – Konsekvensen av detta är att barnen och personalen är friskare än vanligt samt att andra sjukdomar som exempelvis magsjuka har lyst med sin frånvaro, berättar Anne Lee.
Visst har det funnits stunder av oro för hur man skulle klara verksamheten i det fall ett stort personalbortfall skulle uppstå, men hittills har personalbortfall uppvägts av att en del barn också stannat hemma från förskolan.
  – I det sammanhanget fanns det synpunkter på att vi borde ha stängt av 15-timmarsbarnen, det vill säga barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, i ett tidigt skede för att minimera smittspridningen, berättar Anne Lee.

För barnens bästa

Josefine och Anne Lee har båda uppskattat att få besöka verksamheterna och möta medarbetarna.
  – Jag har fått tillfälle att lära känna förskolorna och att få möta professionella arbetslag som upprätthåller kvalitet i verksamheten även i kristider, säger Josefine.
Anne Lee känner sig glad över de engagerade och kompetenta medarbetarna som på ett professionellt sätt fortsätter att arbeta tillsammans med sina kollegor för barnens bästa.
  – Vi har trygga medarbetare och ett ledarskap att vara stolt över i våra förskolor, säger Anne Lee.
Till hösten planerar Josefine en ny besöksturné, den här gången till våra grundskolor och tillsammans med Cecilia Eriksson, verksamhetschef för grundskolan.

Kontakter

Publicerad
26 juni 2020
Senast uppdaterad
26 juni 2020
Ansvarig organisation
Sektor bildning
Ämne
Coronavirus - Covid-19