Gå till innehållet

Besöksnäringsstrategi för Roslagen

Under våren 2021 ska en besöksnäringsstrategi för Roslagen att tas fram. Den ska kunna fungera som en röd tråd i den gemensamma destinationsutvecklingen för besöksnäringen och för de tre kommunerna Norrtälje, Östhammar och Österåker. En långsiktig besöksnäringsstrategi för Roslagen är en förutsättning för det starka samarbete som eftersträvas.

Det finns flera goda skäl till varför Roslagen behöver planera inför framtiden. Ett sådant är att människors resmönster är i förändring, inte minst i kölvattnet av den pågående pandemin. Ett annat är att hållbarhet sätts allt mer i fokus för våra företag och lokalsamhällen. För att klara förändringsresan behöver vi jobba tillsammans över gränserna och vi behöver ta tillvara de unika resurser som Roslagen besitter.

Destinationsråd

Ett destinationsråd har formats som består av representanter för besöksnäringen, föreningslivet, kommunerna och Visit Roslagen.  Destinationsrådets uppgift är att driva utveckling på destinationen, stärka samarbetet och att samla kompetens. Destinationsrådet kommer att vara aktivt i utformandet av besöksnäringsstrategin.

Processen

Ett externt konsultstöd har upphandlats av företaget Tendensor med processledarna Per Ekman och Laila Gibson. En lång rad möten med föreningar, besöksnäringsföretag och kommunrepresentanter kommer att genomföras under våren och försommaren. Besöksnäringsstrategin ska vara klar den 30 augusti.

 

Vill du engagera dig i Roslagens framtid som besöksdestination?

Då kan du i ett första skede ge din bild av Roslagens möjligheter som besöksdestination genom en enkät. Fyll i enkäten. 

Har du frågor om arbetet med besöksnäringsstrategin är du välkommen att kontakta Lisa Karm Togo. 

Kontakter

Publicerad
23 februari 2021
Senast uppdaterad
23 februari 2021
Ansvarig organisation
Attraktiv kommun