Gå till innehållet

Information om vaccinering mot covid-19

Det är Region Uppsala som ansvarar för att planera turordningen av vaccinationerna och de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska erbjudas vaccin först.

Information ges när det är din tur

Det är Folhälsomyndighetens som har bestämt prioriteringsordningen och Region Uppsala som ansvarar för vaccinationen av våra invånare.

Om allt går enligt plan startar vaccinationen mot covid-19 i Östhammars kommun under vecka 2. Vaccinationen mot covid-19 i Uppsala län kommer sedan att ske löpande under det första halvåret av 2021. Myndigheternas målsättning är att alla boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas gratis vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Alla våra invånare kommer att kontaktas med information om när det är dags att boka tid för vaccinering och hur det kommer att gå till. Håll dig uppdaterad om detta genom länken till 11.77.se nederst på sidan.

Aktuell information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinering mot covid-19 hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccinationen sker i en prioriterad turordning

Planen är att alla som bor på något av länets äldreboenden ska ha fått första dosen vaccin i mitten av januari. Därefter kommer följande prioriterade grupper att vaccineras:

  • Personer med hemtjänst och boende i deras hushåll.
  • Vård- och omsorgspersonal.
  • Riskgrupper och personer äldre än 65 år.
  • Personer som får stöd enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Publicerad
7 januari 2021
Senast uppdaterad
15 mars 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19