Gå till innehållet

Kommunens fjärdar i fokus

Fredagen den 3 september ordnade Föreningen för friskare vatten i Östhammars fjärdar en heldag i kulturhuset Storbrunn med föreläsningar och panelfrågestund om Östhammarsfjärden och Granfjärden. Östhammars kommun var där och berättade om vårt arbete med fjärdarna.

Östhammars kommun deltog under dagen och berättade vad kommunen gjort för att öka kunskapen om fjärdarna och för att förbättra vattenkvaliteten under de senaste åren.

Östhammarsfjärdarna – några nedslag i historiken

Innan 1990 hände förstås också mycket i närområdet, bland annat anlades Östhammars reningsverk 1965, Östhammars tätort växte i samband med byggandet av Forsmarks kärnkraftverk och fick ökad inflyttning i slutet av 1970- och början av 1980-talet, det skedde löpande en utveckling av flera fritidshusområden runt fjärdarna, markanvändning och jordbruket har förändrats etc. Utvecklingen inom avrinningsområdet har påverkat fjärdarnas vattenkvalitet under många år.

Nedan kan du ladda ner och läsa den  korta sammanställning som delades ut till deltagarna  som som beskriver nedslag i arbetet från 90-talet till idag. 

Publicerad
10 september 2021
Senast uppdaterad
10 september 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle