Gå till innehållet

Meningsfullt uppdrag att få vara kontaktperson

Lyhördhet för individernas behov och önskemål är A och O när Teddy Möller, kontaktperson, och Maija Sproge, kontaktsekreterare för barn och ungdomar i Sektor omsorg, möts för att planera nya uppdrag. Kontaktpersoner är viktiga vuxna och deras insatser betyder mycket för unga med behov av extra stöd.

Det finns många barn och ungdomar som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. Ofta handlar det om familjer där föräldrarna har utmaningar i livet och inte alltid möjlighet att tillgodose alla de behov som deras barn har. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö.

Bygga självkänsla och självförtroende

Teddy Möller är kontaktperson för några ungdomar, som han träffar regelbundet. 
  – En av killarna tycker om att fiska medan en annan gillar att diskutera karaktärer i spel och tv-serier, säger Teddy.
I sin roll som kontaktperson försöker han hitta olika aktiviteter att göra utifrån individernas intressen. Han tycker det är viktigt att ungdomarna får känna sig bra på något, då många av dem mest fått höra om sina misslyckanden och tillkortakommanden.
  – Min förhoppning är att kunna bidra till att de här ungdomarna bygger både självkänsla och självförtroende, säger han.

Våga vara lyhörd

Teddy jobbar både som särskilt kvalificerad- och vanlig kontaktperson. Han har flera uppdrag och vissa av ungdomarna träffar han två gånger i veckan. Träffarna planeras tillsammans med dem då uppdraget handlar om att ge stöd utifrån deras individuella behov.
  – Det är viktigt att lyssna på ungdomarnas synpunkter och önskemål, säger han.
Några av dem behöver träning inom sociala sammanhang. Det kan exempelvis handla om att träna sig på att vara i folkmassor och att beställa fika eller mat själv. Någon annan har blivit försummad under sin uppväxt, det vill säga varken blivit sedd, lyssnad på eller fått sina grundläggande behov tillgodosedda vilket förstås får konsekvenser för personens utveckling.
  – I en sådan situation betyder det oerhört mycket när någon lyssnar och ger personen utrymme att få uttrycka sig, säger han.
Att få vara en positiv och utvecklande kraft i en annan människas liv känns otroligt bra, tycker Teddy som gläds åt ungdomarnas framsteg.

Fler kontaktpersoner behövs

Ett uppdrag som kontaktperson kan både vara lärorikt och utvecklande.
  – Jag lär mig något nytt varje dag. Dessutom håller det mig ung och ajour med samtiden, säger Teddy.
Han är 50 år fyllda och har jobbat med barn och ungdomar sedan 1993, i huvudsak på HVB-hem och de senaste åren på uppdrag via socialtjänsten. Teddy är även musikproducent och musiker, gift sedan 1997 och har två vuxna barn. Även hans fru har uppdrag som kontaktperson.
  – Det här är världens bästa sysselsättning om man gillar att få förtroendet att vara en del av andra människors livsöden. Det finns ett eget lärande i det och det är otroligt berikande att få vara med om, säger Teddy.
Han uppmanar alla som brinner för barn och unga att bli kontaktpersoner. De som har eller har haft ett engagemang i någon typ av ungdomsverksamhet har bra förutsättningar att lyckas och trivas med uppdraget.

Stöd och ersättning

Vill du veta mer om uppdraget som kontaktperson kan du vända dig till Maija Sproge, kontaktsekreterare, 0173-85519. På kommunens hemsida finns underlag för att göra en intresseanmälan om du vill bli kontaktperson. Ett vanligt uppdrag är till stor del ett ideellt uppdrag där man får en arvodes- och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendationer. För särskilt kvalificerade kontaktpersoner bedöms ersättningens storlek utifrån hur komplext uppdraget är.

Kontakter

Publicerad
23 november 2021
Senast uppdaterad
23 november 2021
Ansvarig organisation
Sektor omsorg