Gå till innehållet

Östhammars kommun ställer om för att säkra en trygg och hållbar äldreomsorg

För att Östhammars kommuns vård- och omsorgsverksamheter ska kunna möta framtidens utmaningar samtidigt som kvaliteten bibehålls, stärks och utvecklas beslutar nu socialnämnden om en rad förändringar.

Under hösten 2020 har socialförvaltningen, numera Sektor omsorg, utarbetat en strategi för att skapa en trygg och hållbar äldreomsorg för kommunens äldre inom givna budgetramar de kommande åren. Arbetet har sin grund i kommunens antagna Äldreplan 2018-2022.

– Vi ser att fler behöver stöd och omsorg, och då behöver vi också se över hur vi använder våra resurser på bästa sätt. Människor är olika, och det här förslaget bygger på en förståelse för att människor har olika behov och också olika förmågor. I vårt uppdrag arbetar vi för att ge en så trygg och säker omsorg som möjligt för den som behöver insatser. Vi ska dessutom minska behovet av inhyrd personal och timvikarier genom en resurspool med fast anställd personal, säger Lisa Norén (S), ordförande i socialnämnden.

"Rätt stöd, i rätt tid och rätt omfattning"

Syftet med omställningen är att få till en trygg och hållbar äldreomsorg och bättre möta den äldre befolkningens kommande behov. Omställningen ska finansiera sig självt genom att omfördela resurser från reaktiva och mindre effektiva insatser för målgruppen äldre till tidiga och mer effektiva insatser till samma målgrupp. Omställningen ska också finanseria den demografiutveckling som ligger utöver kommunens skattetillväxt. Samverkan med Region Uppsala fortsätter så att regionen och kommunen tillsammans kan ge en så trygg och säker vård som möjligt i det egna boendet.

– Vår ambition är att kunna ge rätt stöd, i rätt tid och i rätt omfattning. På det här sättet får vi en samlad kompetens, med fokus på att säkra medarbetarnas förutsättningar för leverans, säger Lina Edlund, chef för Sektor omsorg.

Socialnämndens beslut för att säkra en trygg och hållbar äldreomsorg

  • Kommunens första samlade boende för personer med psykiatriska diagnoser öppnas i Lärkbackens särskilda boende i Gimo. Enheten omfattar sex platser och planerad start är den 1 april.

  • Korttidsenheten flyttar från Vårdcentrum till samma lokaler som Lärkbackens särskilda boende den 1 april. Vissa anpassningar inom Lärkbacken görs för att möta förändringarna.

  • Östhammars kommuns särskilda boenden Edsvägen 16 i Östhammar och Parkvägen i Österbybruk inriktas från och med 1 april till att kunna ta emot personer med demensproblematik.

  • Möjlighet till övernattning inom dagverksamheten skapas dessutom på Edsvägen 16 från och med den 1 april.

  • En gemensam resurspool respektive nattorganisation med vårdpersonal som är gemensam för ordinärt boende samt för Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården planeras från och med den 1 juni.

  • En gemensam ledning för kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation startar den 1 april.

  • Insatser på de särskilda boendena Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården ges som individuella insatser och uppföljning sker utifrån behov från och med 1 april.

Mer information

Om själva omställningsbeslutet:
Lisa Norén (S), socialnämndens ordförande, lisa.noren.politik@osthammar.se

Om hur verksamheterna ställer om:
Lina Edlund, sektorchef, lina.edlund@osthammar.se
Yvonne Wahlbeck, verksamhetsområdeschef för myndighet omsorg, yvonne.wahlbeck@osthammar.se  
Johan Steinbrecher, verksamhetsområdeschef för produktion omsorg, johan.steinbrecher@osthammar.se  

Publicerad
20 januari 2021
Senast uppdaterad
20 januari 2021
Ansvarig organisation
Socialnämnd