Gå till innehållet

Skärpt eldningsförbud i Östhammars kommun

På grund av rådande väderläge och SMHI:s prognoser de närmaste dagarna införs nu ett skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län, från fredag den 23 juli 2021 klockan 08.00. Förbudet gäller tillsvidare.

The County Administrative Board has decided on a sharp fire ban in Uppsala county, from 08 pm on July 23th 2021, valid until further notice.

Länsstyrelsen Uppsala län har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om att skärpt eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från fredag den 23 juli 2021 klockan 08.00. Förbudet gäller tillsvidare. 

Ute i skog och mark får du inte:

  • Grilla, elda eller bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse.

  • Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.

  • Du får inte grilla på en iordningställd grillplats på exempelvis badstranden eller längs en vandringsled.

  • Du får använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, det kan vara ett friluftskök. Under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för antändning och brandspridning är låg. Ett tips är att ta med och använda en mattermos.

Inom sammanhållen bebyggelse får du:

  • Grilla på iordningställda grillplatser. Det kan vara grillplatsen på innergården mellan bostadshusen.

  • Du får grilla på grillen på din egen tomt. Tänk då på att platsen där du grillar ska vara utformat så att det inte finns risk för antändning eller brandspridning.

Kom ihåg! att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter

Gör så har om du upptäcker en brand

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid. Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden. 

  1. Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara. 

  2. Varna - Varna alla som hotas av branden. 

  3. Larma - Larma 112. 

  4. Släck - Släck branden om du tror att du klarar det

Håll dig uppdaterad

För uppdaterad information kan du ringa telefonsvarare 018-727 30 55Vakthavande brandingenjör håller den uppdaterad dygnet runt. 

Läs mer om brandriskprognoser på SMHI:s webbplats. 

Ladda ned appen ”Brandrisk Ute”. Länk till annan webbplats.

Elda utomhus. Länk till annan webbplats.

Länk till karta eldningsförbud. Länk till annan webbplats.

Om eldningsförbud Länk till annan webbplats.

Kontakter

Publicerad
22 juli 2021
Senast uppdaterad
22 juli 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle