Gå till innehållet

Våga fråga - en utbildning som alla borde gå!

Organisationen Suicide Zero erbjuder en kostnadsfri, digital och två timmar lång utbildning till alla som vill skaffa sig verktyg att kunna agera om någon i ens närhet verkar må dåligt.
– Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra, det räddar många liv. Hittills har cirka 140 av våra medarbetare och chefer gått utbildningen och jag hoppas att många fler vill göra det, säger Eva Forsberg, projektledare.

Sedan 2008 finns en nollvision för självmord med tillhörande nationellt handlingsprogram. Ändå tar omkring 1 500 människor i Sverige sina liv varje år. Det är fyra om dagen. I sammanhanget drabbas även oräkneliga föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner som får besked om att någon de känner har tagit sitt liv. Östhammars kommun är tillsammans med övriga kommuner i länet och Region Uppsala del av ett nätverk som vill öppna upp för samtal runt psykisk ohälsa, i syfte att minska antalet självmord.
  – Vi behöver lyfta frågan och sprida kunskap om vad som kan göra skillnad för en vän, kollega eller familjemedlem som har det tufft, säger Eva Forsberg. 

Fler utbildningstillfällen 

Suicide zero har tagit fram en utbildning som ger deltagarna samtalsverktyg. De hjälper fler att känna sig trygga i att prata med en annan människa om svåra frågor. Deltagarna får lära sig att känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och hur man kan stötta.
– Det krävs inga förkunskaper eller att man arbetar med den här typen av frågor för att kunna delta i utbildningen, säger Eva.
Hon skulle gärna se att fler, i synnerhet alla chefer, går utbildningen vars innehåll är lämpligt att dela exempelvis i sambands med arbetsplatsträffar. Flera utbildningstillfällen kommer att ordnas under hösten och platserna är inte begränsade. 

Tacksam för chansen 

Från deltagare som gick utbildningen i våras har Eva fått återkoppling på vilken betydelse utbildningen och samtalsverktygen haft för flera av dem. En medarbetare kunde med hjälp av ny kunskap ta en mer lyssnande, öppen, bekräftande, stöttande och behandlande roll i ett samtal med två separerade föräldrar, där den ena mådde dåligt och inte hade ork att träffa sitt barn så ofta. Hon berättar: ”Jag är tacksam för att jag fick chansen att delta i Våga fråga, det betyder jättemycket. Jag kunde använda mig av samtalsverktyget BÖRS som står för Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta.” 

Livsviktigt att prata 

– Utbildningen ger viktig kunskap som kan göra skillnad för människor som inte mår bra, säger Eva.
Hon har själv, i rollen som projektledare, fått tillfälle att reflektera över hur vanligt det är att vi tänker att en nedstämd person väl får rycka upp sig. Och att det ibland händer att vi drar oss undan en nedstämd person, kanske för att vi känner att vi inte ha rätt kompetens att öppna upp ett svårt ämne.
  – Det kan vara svårt att prata med någon som mår dåligt, har självmordstankar eller kanske mist en närstående i självmord. Men att göra det är livsviktigt! Utbildningen Våga fråga ger tips på vad du kan göra och säga i en sådan stund.

 

Mer info hittar du på https://www.suicidezero.se/om-oss/sa-arbetar-vi-for-att-minska-sjalvmorden 

För att anmäla dig till ett av höstens utbildningstillfällen, kontakta evamaria.forsberg@osthammar.se

Kontakter

Publicerad
28 september 2021
Senast uppdaterad
28 september 2021
Ansvarig organisation
Sektor omsorg