Gå till innehållet

Många vill hjälpa till att stoppa ungas ökade bruk av narkotika

Problem med ungdomars ökade bruk av narkotika har noterats av polisen. Uppslutningen var stor vid den informations- och frågestund som nyligen hölls i Österbybruk. – Det var en givande kväll med en engagerad publik som ställde relevanta frågor. Viljan att hjälpas åt att motverka narkotika var påtaglig, säger Christina Stenhammar, chef för Sektor bildning.

120 personer kom till Folkets hus i Österbybruk för att lyssna på information om ökat bruk av narkotika, som polisen noterat i Östhammars kommun. Många visade intresserade för att lära sig mer om ungdomars förhållningssätt till droger. Informations- och frågestunden om situationen som uppstått kring det ökade bruket av narkotika och ungdomar hölls i Folkets hus, Österbybruk, i slutet av april. Bakom inbjudan stod socialtjänsten, polisen och fritidsgårdarna. Inbjudna var även Föräldraföreningen mot narkotika. 

Besöker ungdomar i hemmet 

Allt fler ungdomar brukar droger. Vanligast är cannabis, som är ett samlingsnamn för marijuana och hasch, men även den syntetiska nätdrogen 3-CMC, en amfetaminliknande drog som också kallas för ”kristall”. Det här är en oönskad utveckling som noterats av polisen och som gör att de ökar sin närvaro i områden med ökad oro. Ibland besöker de ungdomar i hemmet och pratar med vårdnadshavare för att kunna ge råd och stöd. Det kan även skolan göra när det finns indikationer på oro.
  – Skolan, elevhälsan och fritidsgårdarna har rutiner för att barn- och ungdomar ska ha en säker och trygg vardags- och fritidsmiljö. Men störst effekt når vi när vi hjälps åt, säger Christina Stenhammar. 

Viktigt våga lita på sin magkänsla 

Vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som finns kring ungdomar har också en viktig roll i sammanhanget. Enligt polisen är det viktigt att lita på sin magkänsla och att våga agera när man känner att något inte stämmer. Att vara uppmärksam på beteendeförändringar, till exempel om ungdomen byter kompisar eller umgås i nya kompisgäng. Ett tips är att gå igenom ungdomens rum, titta i telefonen och vara uppmärksam på swishhistoriken. Droger kostar mycket pengar, vilket snabbt kan ge en ekonomisk problematik.
  – Se till helheten, hur verkar din ungdom må i allmänhet? Om du finner oro så kan det vara en bra idé att hitta någon utomstående och sakkunnig att prata med, säger Caroline Henning, kommunens hälsoutvecklare med uppdrag att främja hälsa och förebygga ohälsa som orsakas av alkohol, narkotika, doping, tobak eller spel om pengar.

Stöd och vägledning

Kommunen har en råd- och stödgrupp för den som vill prata med någon eller känner behov av vägledning. Ibland kan en orosanmälan behöva göras, för att få juridisk och ekonomisk rätt till stöd och vård. Då ringer man kommunens kundtjänst Östhammar Direkt på telefonnummer 0173-860 00 och ber att få komma till mottagningen för barn och unga, säg att du vill ha hjälp att göra en orosanmälan. Du kan också ringa till socialjouren: 018–15 00 00. Om det gäller en akut situation där du bedömer att det är fara för liv och hälsa, ring 112. Kom ihåg att du alltid kan vara anonym, även när du gör en orosanmälan. 

Länkar för dig som vill läsa mer:

Drugsmart.se
Orolig? Hur pratar jag med mitt barn om droger? | Droginformation.nu
Föräldraskolan vill göra vuxna uppmärksamma på ungas drogbruk | Polismyndigheten (polisen.se)
Tonårsparlören.se

 

Kontakter

Publicerad
11 maj 2022
Senast uppdaterad
11 maj 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd