Gå till innehållet

Ny slutförvarsorganisation och hemsida

Slutförvarsorganisationen i Östhammars kommun har nyligen omorganiserats. Då passade vi även på att modernisera vår digitala närvaro.

Kommunfullmäktige beslutade i februari att avsluta den så kallade "Referensgruppen" där hela fullmäktige samt representanter från grannkommuner och lokala miljöorganisationer medverkat. Anledningen var främst att kommunen tagit sina vetobeslut, och gruppens huvudsyfte därför var avslutat. 

Kommunen har dock kvar den granskningsgrupp, som nu döpts om till "Slutförvarsgruppen", med 13 ledamöter. Alla fullmäktiges partier finns representerade i gruppen. Första mötet med den nya gruppen sker i april. 

 

Hemsidan

För att effektivisera kostnader, kompetens och att stärka säkerheten på kommunens särskilda slutförvarswebb så har vi flyttat in den under kommunens övriga webbhanteringssystem. I samband med detta har vi gjort en översyn och uppdaterat innehållet för att du som medborgare ska hitta information om kommunens arbete om frågor gällande hantering av radioaktivt avfall i vår kommun. Gå gärna in där och titta!

www.slutforvarforsmark.se

 

Har du frågor om vårt arbete är du välkommen att höra av dig! 

Publicerad
6 mars 2023
Senast uppdaterad
6 mars 2023
Ansvarig organisation
Slutförvarsorganisationen