Gå till innehållet

Höga vattenstånd i Hammardammen

Den senaste tidens snösmältning kombinerat med mycket regn har medfört att vattenståndet i Hammardammen, söder om Österbybruk, har blivit mycket förhöjt.
Det har medfört att vatten på några ställen har läckt ut genom den jordvall som omgärdar Hammardammen. I nuläget har vattenhöjningen dock stannat av och vattnet flödar inte längre över vallarna.

– Vi har höjt vår beredskap, övervakar och agerar på händelseförloppet på plats i samverkan med bland annat Räddningstjänsten, Länsstyrelsen och Uppsala kommun, säger Marie Berggren, verksamhetschef i Sektor samhälle i Östhammars kommun. Under söndagen har dammluckorna i både Hammardammen och Harvikadammen öppnats ytterligare och vi kan konstatera att vattennivån fortsätter att sjunka. Vi bevakar vattennivån kontinuerligt och om vattennivån skulle börja stiga igen så har vi fler möjligheter att ta till för att sänka nivån.

Fastboende är informerade

De fastboende i närområden som kan komma att påverkas har informerats. Bedömningen just nu är att det inte finns risk för att deras hus ska översvämmas. Dock finns det andra arealer som är översvämmade i hela området.

Det förhöjda vattenståndet kan komma att påverka andra vattendrag som är kopplade till Hammardammen men det är inte heller någon risk just nu.

Under dagen kommer området att filmas med drönare för att få en bättre överblick av situationen runt hela Hammardammen.

Mer information kommer löpande.

Kontakter

Publicerad
16 januari 2023
Senast uppdaterad
16 januari 2023
Ansvarig organisation
Sektor samhälle