Gå till innehållet

Livskvalitet för demenssjuka med Silviacertifierad personal

Samtliga medarbetare på kommunens boende för personer med demenssjukdom har utbildat sig i demensvård, utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Det innebär kompetensutveckling för personalen och kvalitetshöjning för de boende och deras anhöriga.

Parkvägen2

Personalen på Edsvägen 16 i Östhammar och Parkvägen i Österbybruk, kommunens två boende för personer med kognitiv svikt, eller demenssjukdom som är ett mer känt begrepp, har under hösten utbildat sig och erhållit certifiering. Det innebär att all personal på enheterna är utbildade i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Målet är att uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. 

Certifikat och diplom 

Totalt har 165 personer deltagit i den tre dagar långa utbildningen. Utbildningssatsningen firades stort på enheterna med utdelning av certifikat och diplom.
  – Vi är mycket stolta över vår personal som genomfört denna utbildning och vi ser vinsterna av den fantastiska kvalitetshöjning det innebär för våra boende, säger enhetscheferna Lena Wallström och Mari Karlsson på Edsvägen 16 och Carina Lövén på Parkvägen. 

Vikten av utbildning 

Stiftelsen Silviahemmet startade med en vision om en mänsklig demensvård, att livskvalitet är möjlig också för den som lever med kognitiv sjukdom. I visionen finns även en övertygelse om att vägen dit är utbildning. Drottning Silvias starka engagemang var en av de avgörande faktorerna för att Stiftelsen Silviahemmet blev verklighet. Hennes egen erfarenhet av att ha en förälder med en demenssjukdom gav insikten om behovet av utbildning i demensvård, för egen del som anhörig men även för vårdpersonal. Drottningen vill därför ge undersköterskor möjlighet att få utbildning för att sedan kunna sprida sin kompetens som ringar på vattnet. 

Kontakter

Publicerad
13 januari 2023
Senast uppdaterad
13 januari 2023
Ansvarig organisation
Sektor omsorg