Gå till innehållet

Hallå där Linus Westin!

Hallå där! Linus Westin, som jobbar med integration och inkludering av nyanlända i Östhammars kommun...

Vem är du?

Jag är samordnare på Östhammars Centrum för Introduktion i Skolan (ÖCIS), en arbetsgrupp som stöttar kommunens skolor avseende nyanlända elever. Det är en tjänst som skapades i januari 2016 med anledning av Sveriges stora mottagande av flyktingar.

Vad gör du?

Jag och de övriga i ÖCIS-teamet stöttar kommunens skolor avseende nyanlända elever.

I takt med att kommunen tar emot färre nyanlända har uppdraget utvecklats så att jag jobbar mer med interkulturell kommunikation. Det innebär att jag besöker arbetsplatser och föreläser om kulturer och kulturmöten. Målet är att öka förståelsen för och kommunikationen om olikheter, i syfte att integrera och inkludera människor som kommer från andra länder.

Vilka erfarenheter tar du med dig i det arbetet?

Jag har erfarenheter från olika kommunala förvaltningar och arbete med barn och ungdomar i olika former av utanförskap. Jag har rest mycket och mina möten med människor från hela världen är oumbärliga i mitt fortsatta arbete. Tillsammans lär vi oss av varandra vilket i en globaliserad värld blir allt viktigare. Även för oss i Östhammars kommun. 

Vad lockade dig att söka jobbet? 

Förmånen att få jobba med nyanlända i ett skede som på många olika sätt var, och fortfarande är, omvälvande för Sverige och vår kommun. Jag såg också att jag utifrån min utbildning och mina tidigare erfarenheter hade mycket att ge.

Vad jobbar du med just nu?

Tillsammans med det nationella initiativet ”Språkvän Östhammar” och kommunens föreningsliv planerar vi ett heldagsprogram den 10 februari som vi kort och gott kallar Tillsammans. Vi kommer att arrangera en lokal föreningsmässa i Gimo där våra föreningar och andra ideella organisationer får en möjlighet att visa upp sina verksamheter. Det kommer att hållas föreläsningar, workshops och mycket mer. Jag hoppas att det kommer att bli en dag som präglas av mycket folk, glädje, rörelse och tillsammans.

Kontakter

Publicerad
27 december 2017
Senast uppdaterad
27 december 2017