Gå till innehållet

Utveckling av samarbetet med Georgien

Östhammar och Poti i Georgien ska utveckla äldreomsorgen och verksamheten för funktionshindrade barn och ungdomar.

Östhammars kommun och Poti kommun I Georgien kommer nästa år att starta ett 2-årigt projekt som handlar om att bygga upp ett dagcenter och verksamhet för äldre, något som inte finns i landet.

Vi ska också tillsammans med personalen utveckla verksamheten och utbildningen på ett dagcenter för funktionshindrade barn och ungdomar genom att förse dem med hjälpmedel och utbildningsprogram

Kompetensutveckling av personalen blir en viktig del i projektet och kommer att ske under de 2 åren.

I Georgien är man mycket framgångsrika i hur man involverar civilsamhällets aktörer i omsorgen och detta är något som behöver utvecklas i Östhammar. Detta är något vi ska lära oss mer av hur man gör på olika sätt.

Projektet finansieras helt av Sida och har en budget på 1,5 miljoner kr.

”Det är mycket glädjande att projektet beviljats, säger kommunalrådet Margareta Widén-Berggren (S) i en kommentar, - vi har mycket vi kan lära av varandra och detta samarbete kan bidra till att utveckla kvalitén i omsorgsverksamheterna för äldre och funktionshindrade barn på båda håll” 

Kontakter

Publicerad
18 december 2017
Senast uppdaterad
18 december 2017
Ansvarig organisation
Växande kommun