Gå till innehållet

Frågor och svar om Trygg och hållbar äldreomsorg

5. Övriga frågor

Vad händer med nattorganisationen?

En ny nattorganisation som är gemensam för ordinärt boende, Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården startar 1 juni. Den gemensamma nattorganisationen har en chef som tar över nattpatrullen 1 april och sedan de andra områdena under maj månad. 

Varför görs nattorganisationen om? 

En gemensam nattorganisation kan användas mer flexibelt utifrån bemanning och kompetens. Det kommer också öka möjligheten för mer tillsyn digitalt. 

Vad händer med hemsjukvården?

En ny hemsjukvårdsorganisation med en gemensam chef startar 1 april. 

Varför görs hemsjukvården om? 

Dagens organisatoriska struktur är uppdelad i två delar. Dessutom finns central natthemsjukvård samt HSL-personal på korttidsenhet och närvårdsenhet och separat enhet för rehab. Det upplevs som spretigt och en helhetssyn saknas.