Gå till innehållet

Korttidsplats

1. Vem kan få korttidsplats?

Du kan behöva korttidsplats i anslutning till utskrivning från slutenvården/specialistsjukvården för återhämtning i vardagsaktiviteter innan återgång till ordinarie bostad/hemgång. Om din bostad har sådana begränsningar att du inte kan komma direkt hem från slutenvården/specialistsjukvården kan du göra hembesök med arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut för att formulera en ansökan om bostadsanpassning.

Korttidsplats med regelbunden vistelse/växel för avlastning för den andre i hushållet, kan även vara en enstaka period.

Närstående, som behöver dygnet runt tillsyn/stöd och då ordinarie vårdare drabbas av egen sjukdom, kan vara på trygghetsplats några dagar.

I Östhammars kommun finns korttidsplatserna på Korttidsenheten

Kontakt