Gå till innehållet

Korttidsplats

4. Närvårdsenheten

Närvårdsenheten har 18 vårdplatser och drivs av Östhammars kommun i samverkan med Landstinget i Uppsala Län.

På Närvårdsenheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Verksamheten på Närvårdsenheten riktar sig till dig som bor i Östhammars kommun och som är i behov av:

  • utredning, diagnostik eller av att inleda/ompröva medicinsk behandling inom allmänmedicin
  • medicinsk behandling som inte kan ges i bostaden och som inte behöver specialistsjukvårdens resurser
  • vård i livets slutskede/palliativ vård och sviktplatser för den specialistanknutna hemsjukvården (SAH)
  • utredning av vård- och omsorgsbehov för gruppen mest svårt sjuka äldre

Det är husläkare, primärvårdsjour, SAH-läkare/- sjuksköterska eller fast vårdkontakten i Primärvården i samråd med läkare på Närvårdsenheten som avgör om du har behov att få vård där.

Mer information

Enhetschef Anette Eriksson
0173-860 65
anette.eriksson@osthammar.se
Lasarettsvägen 1, Östhammar

Relaterade länkar

Landstinget i Uppsala län

Information om Närvård i Uppsala län

Kontakt