Gå till innehållet

Bli kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att vara ett regelbundet stöd för ett barn eller en tonåring. Syftet kan vara att finnas till hands och bryta social isolering och ensamhet eller ge stöd och avlastning.  Barnen har olika bakgrund och intressen men behöver av olika anledningar en extrafamilj. Åldrarna varierar men vanligast är att barnen är mellan tre och tolv år när de får en kontaktfamilj. Barnet är oftast hos sin kontaktfamilj en eller två helger i månaden.

En kontaktfamilj ska ha en trygg och stabil livssituation och kan bestå av en eller två vuxna med eller utan egna barn.

När du är kontaktfamilj får du en ekonomisk ersättning från kommunen som täcker de utgifter du har för att ha ett extra barn i familjen. Du kommer också att få ett arvode enligt Sveriges kommuner och regioners riktlinjer.

Intresseanmälan för att bli kontaktfamilj/kontaktperson 15 mars 2016

Anmäl intresse för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson till Socialförvaltningens verksamhet.

Kontakter