Gå till innehållet

Bli kontaktperson

1. Att vara kontaktperson

Är du över 18 år och intresserad av människor kan du bli kontaktperson. Du behöver ingen särskild yrkeskompetens för att bli kontaktperson. Däremot krävs stort personligt engagemang och intresse för andra människor. Om du vill bli kontaktperson gör kommunen en utredning av din situation och kontroll i olika register. Det gör vi för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

När du får ett uppdrag som kontaktperson skrivs ett avtal mellan dig och socialnämnden. Den ekonomiska ersättningen är tvådelad. Den består av en omkostnadsdel, som ska täcka det utgifter du har i samband med ditt uppdrag samt en arvodesdel som är en ersättning för det arbete du gör. 

Kontakta oss