Gå till innehållet

Personlig assistans

1. För vem

Du kan få personlig assistans om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp under stora delar av dygnet. Till exempel att klä på dig, äta, sköta din hygien eller att tala med andra.

Har du fyllt 65 år kan du inte få personlig assistans.