Gå till innehållet

Syn- och hörselnedsättning

Vad kan du få för hjälp av vår syn- och hörselinstruktör?

  • Information och tips om syn- och hörselhjälpmedel

  • Hjälp vid träning med dina syn- och hörselhjälpmedel
    och träning, för dig med synskada att hitta i närmiljön, så kallad synorientering.

  • Hjälp med service på din hörapparat (rengöring och slangbyte)

  • Förmedling av kontakter, om du behöver hjälp från Syncentral eller audionommottagning

  • Återlämning av syn– och hörselhjälpmedel som inte längre används

Behöver du hjälp med service på din hörapparat?

Du som bor på särskilt boende eller har hemtjänst kan be din personal om hjälp med hörapparaten eller med att kontakta syn– och hörselinstruktören.

 

Träffa kommunens syn- och hörselinstruktör på biblioteket i höst

Syn- och hörselinstruktören finns tillgänglig på varje bibliotek en gång per månad under hösten 2020. Klockan 14.00-15.00 på alla bibliotek, med start den 1 sep. Se datum här nedanför. Då kan du fråga, få hjälp med rengöring och slangbyte på hörapparaten samt få tips och råd om hur dina syn- och hörselhjälpmedel fungerar.

September Klockan 14.00-15.00
 3 sep  Östhammars bibliotek
 10 sep  Österbybruks bibliotek
 14 sep  Öregrunds bibliotek
 24 sep  Gimo, i ABF:s lokal under bibliotekets renovering
 28 sep  Alundas bibliotek
   
Oktober     Klockan 14.00-15.00
 1 okt  Östhammars bibliotek
 8 okt  Österbybruks bibliotek
 12 okt  Öregrunds bibliotek
 22 okt  Gimo, i ABF:s lokal under bibliotekets renovering
 26 okt  Alundas bibliotek
   
November  Klockan 14.00-15.00
 5 nov  Östhammars bibliotek
 9 nov  Österbybruks bibliotek
 12 nov  Öregrunds bibliotek
 19 nov  Gimo, i ABF:s lokal under bibliotekets renovering
 23 nov  Alundas bibliotek
   
December  Klockan 14.00-15.00
 3 dec  Östhammars bibliotek
 7 dec  Österbybruks bibliotek
 10 dec  Öregrunds bibliotek
 17 dec  Gimo, i ABF:s lokal under bibliotekets renovering
 21 dec  Alundas bibliotek
   

Kontakter