Gå till innehållet

Hemtjänst

1. Vem kan få hemtjänst?

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. 

2. Vad kan du få hjälp med?

Vad du kan få hjälp med beror på vad just du behöver och kan till exempel vara:

  • Städning
  • Tvätt
  • Inköp
  • Tillsyn
  • Hjälp med på- och avklädning
  • Dusch
  • Hjälp med toalettbesök
  • Förflyttningar
  • Kosthållning 

3. Hur mycket kostar det?

Avgiften för hemtjänst är 420 kr per timme och avgiften ingår i maxtaxan som är 2 359 kr för år 2023. Avgiften baseras på ditt hushålls totala bruttoinkomst inklusive bostadstillägg minus skatt, bostadskostnader och förbehållsbelopp.

Avgiftsbeslut

När avgiften är uträknad får du ett skriftligt beslut. Anser du att avgiften är felaktig ska du kontakta avgiftshandläggaren. Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela det till kommunen.

Betala via autogiro

Betalning kan göras via autogiro och innebär att pengarna dras från ditt konto automatiskt. För autogiroblankett kontakta avgiftshandläggaren.

Här kan du läsa mer om regler för avgifter inom Vård och omsorg

Kontakt 

Avgiftshandläggare för boende i Alunda, Gimo och Österbybruk
0173-864 86 

Avgiftshandläggare för boende i Hargshamn, Öregrund och Östhammar
0173-864 95

4. Säker nyckelhantering

För att kunna erbjuda en bättre, snabbare service och en säkrare nyckelhantering har hemtjänsten i Östhammars kommun under 2019 börjat använda så kallade "Nyckelgömmor". Först ut var Öregrund och Gräsö.

Under hösten 2019 fick övriga hemtjänstområden låsgömmor. Brukarna bosatta i Alunda, Gimo, Österbybruk och Östhammar fick då informationsbrev och samtal inför monteringen.

Kostnadsfri montering

Monteringen av nyckelgömman är helt kostnadsfri för dig som kund och nyckelgömman tas enkelt bort av personalen vid flytt eller upphörande av insatser från hemtjänsten. Ditt befintliga lås berörs inte av nyckelgömman utan används precis som vanligt.

Denna lösning för nyckelhantering innebär flera fördelar för både dig som kund och för kommunens personal dygnet runt.

Nyckelhanteringen bidrar med en säkrare förvaring av din nyckel, inga nycklar kommer att vara i omlopp, du behöver enbart lämna ut en nyckel till hemtjänsten och denna nyckel lämnar aldrig ditt hem. Vid larm eller akut behov av hjälp från hemtjänsten kan den personal som befinner sig närmast ditt hem geografiskt åka direkt hem till dig utan att behöva hämta nyckel på annan plats eller invänta annan personal. Detta leder till snabbare hjälp för dig som kund.

Om du bor i hyresrätt/bostadsrätt har vi även tagit kontakt med din hyresvärd/bostadsrättsförening för godkännande och eventuell placering av nyckel till entréport, detta behöver du inte göra själv.

Larmenheten inom Vård och omsorg ansvarar för förvaltning och drift. Arbetet med nyckelgömmor samordnas med ansvaret för trygghetslarm inom ordinärt boende. 

Införande av nyckelgömmor genomfördes av Projektgruppen för Nyckelfri Hemtjänst inom Vård och Omsorg, Socialförvaltningen.

7. Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Efter att du har ansökt om insatser ska du bli kontaktad av en biståndshandläggare.

Det är biståndshandläggaren som utreder dina behov och beslutar om du har rätt till insatser, handläggaren utreder din ansökan skyndsamt. Du ska få ett skriftligt beslut efter att du har gjort din ansökan.
Om det saknas information som behövs för att komma fram till ett beslut kan det ibland ta längre tid att utreda. 

8. Överklaga beslut

Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga ditt beslut. Överklagan måste du göra skriftligen inom tre veckor från att du har fått ditt beslut. I samband med ditt beslut får du information om hur ska göra om du vill överklaga. För mer information kan du kontakta biståndshandläggare.

Information på finska