Gå till innehållet

Hemtjänst

3. Hur mycket kostar det?

Avgiften för hemtjänst är 381 kr per timme och avgiften ingår i maxtaxan som är 2 139 kr för år 2021. Avgiften baseras på ditt hushålls totala bruttoinkomst inklusive bostadstillägg minus skatt, bostadskostnader och förbehållsbelopp.

Avgiftsbeslut

När avgiften är uträknad får du ett skriftligt beslut. Anser du att avgiften är felaktig ska du kontakta avgiftshandläggaren. Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela det till kommunen.

Betala via autogiro

Betalning kan göras via autogiro och innebär att pengarna dras från ditt konto automatiskt. För autogiroblankett kontakta avgiftshandläggaren.

Här kan du läsa mer om regler för avgifter inom Vård och omsorg

Kontakt 

Avgiftshandläggare för boende i Alunda, Gimo och Österbybruk
0173-864 86 

Avgiftshandläggare för boende i Hargshamn, Öregrund och Östhammar
0173-864 95

Information på finska