Gå till innehållet

Hemtjänst

4. Säker nyckelhantering

För att kunna erbjuda en bättre, snabbare service och en säkrare nyckelhantering har hemtjänsten i Östhammars kommun under 2019 börjat använda så kallade "Nyckelgömmor". Först ut var Öregrund och Gräsö.

Under hösten 2019 fick övriga hemtjänstområden låsgömmor. Brukarna bosatta i Alunda, Gimo, Österbybruk och Östhammar fick då informationsbrev och samtal inför monteringen.

Kostnadsfri montering

Monteringen av nyckelgömman är helt kostnadsfri för dig som kund och nyckelgömman tas enkelt bort av personalen vid flytt eller upphörande av insatser från hemtjänsten. Ditt befintliga lås berörs inte av nyckelgömman utan används precis som vanligt.

Denna lösning för nyckelhantering innebär flera fördelar för både dig som kund och för kommunens personal dygnet runt.

Nyckelhanteringen bidrar med en säkrare förvaring av din nyckel, inga nycklar kommer att vara i omlopp, du behöver enbart lämna ut en nyckel till hemtjänsten och denna nyckel lämnar aldrig ditt hem. Vid larm eller akut behov av hjälp från hemtjänsten kan den personal som befinner sig närmast ditt hem geografiskt åka direkt hem till dig utan att behöva hämta nyckel på annan plats eller invänta annan personal. Detta leder till snabbare hjälp för dig som kund.

Om du bor i hyresrätt/bostadsrätt har vi även tagit kontakt med din hyresvärd/bostadsrättsförening för godkännande och eventuell placering av nyckel till entréport, detta behöver du inte göra själv.

Larmenheten inom Vård och omsorg ansvarar för förvaltning och drift. Arbetet med nyckelgömmor samordnas med ansvaret för trygghetslarm inom ordinärt boende. 

Införande av nyckelgömmor genomfördes av Projektgruppen för Nyckelfri Hemtjänst inom Vård och Omsorg, Socialförvaltningen.

Information på finska