Gå till innehållet

Hemtjänst

5. Hur gör jag för att ansöka?

Du eller den som företräder dig fyller i blanketten ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen eller kontaktar biståndshandläggare på telefon 0173-86 000. Biståndshandläggaren utreder sedan din ansökan utifrån ditt behov och beslutar om du har rätt till insatser.

Information på finska