Gå till innehållet

Hemtjänst

7. Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Efter att du har ansökt om insatser ska du bli kontaktad av en biståndshandläggare.

Det är biståndshandläggaren som utreder dina behov och beslutar om du har rätt till insatser. Du ska få ett skriftligt beslut senast 14 dagar efter att du har gjort din ansökan. Om det saknas information som behövs för att komma fram till ett beslut kan det ibland ta längre tid än 14 dagar.

Information på finska