Gå till innehållet

Utförare hemtjänst

Aktivt Stöd Uppland AB

070-458 90 54
E-post: sten@aktivtstod.se
Hemsida: www.aktivtstod.se

Aktivt stöd

Vård och omsorg, Östhammars kommun

Alunda

Enhetschef: 0173-859 01

Gimo

Enhetschef: 0173-853 69

Öregrund

Enhetschef: 0173-854 75 

Österbybruk

Enhetschef: 0173-859 14

Östhammar

Enhetschef: 0173-863 59