Gå till innehållet

Hjälpmedel

1. Vad är ett hjälpmedel?

Kommunen ansvarar för hjälpmedel till personer över 21 år som har en funktionsnedsättning.

Exempel på kommunens hjälpmedel:

  • rollator
  • rullstol
  • bad- och duschstol
  • förhöjning till stolar och toalettstolar
  • minnesstöd

Region Uppsala ansvarar för hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 21 år. Region Uppsala ansvarar också för hjälpmedel endast avsedda att användas under vistelse på sjukhus. Syn-, hörsel-, kommunikations samt ortopedtekniska hjälpmedel är också Region Uppsalas ansvar.

2. Vem kan få hjälpmedel?

Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör en individuell bedömning av ditt behov utifrån närmiljö, funktionsnedsättningar och önskemål. Hembesök görs i de flesta fall. 

3. Hur går utprovningen till?

I de flesta fall görs en utprovning i hemmet. Hjälpmedlet ska ställas in och provas i den miljö där det är tänkt att användas. En uppföljning utförs senare för att se att hjälpmedlet fungerar som tänkt.

Kan jag själv få välja hjälpmedel?

Förskrivaren ger förslag på vilka hjälpmedel som är mest lämpliga och tillsammans kommer ni fram till vad som passar bäst. Kommunen har ett visst utbud av hjälpmedel och det kan finnas flera produkter som passar för samma behov.

Om det gäller ett hjälpmedel som inte kommunen ansvarar för, får du välja och köpa hjälpmedlet själv. Du kan i dessa fall få förslag på lämplig produkt och information om inköpsställen.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Om du önskar ett annat hjälpmedel än det utbudet som kommunen erbjuder kan du naturligtvis välja att köpa hjälpmedlet själv, utan att ha kontakt med oss. Då vänder du dig direkt till butik eller leverantör.

4. Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Vi tar ut en avgift för hembesök av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. 

Om du får ett hjälpmedel förskrivet från oss lånar du hjälpmedlet kostnadsfritt så länge behovet finns. Kommuninvånare som under en begränsad period har behov av hjälpmedel vid resor, utflykter eller vid tillfällig vistelse i fritidshus kan låna hjälpmedel mot avgift, så kallat korttidslån.

Även icke kommuninvånare som har akuta behov av hjälpmedel eller som inte har möjlighet att ta med hjälpmedel från hemkommunen kan låna hjälpmedel mot avgift. Korttidslån gäller upp till 3 månader.

Korttidslån kommuninvånare

  Upp till 14 dagar Upp till 3 månader

Rollator, duschstol, ramp, fristående toalett

150 kr/tillfälle   250 kr/tillfälle

Transportrullstol

250 kr/tillfälle   350 kr/tillfälle

Lån av två eller fler hjälpmedel

300 kr/tillfälle   500 kr/tillfälle

Vid behov av tillfälligt lån efter operation eller skada gäller samma regler som vid tillsvidarelån av hjälpmedel.

Korttidslån icke kommuninvånare

  Upp till 3 månader

Rollator, duschstol, ramp, fristående toalett

300 kr/hjälpmedel

Transportrullstol, gåbord, mobil duschstol

500 kr/hjälpmedel
Vårdsäng, lyft 1000 kr/hjälpmedel

Tillsvidarelån

De flesta hjälpmedel kan du låna gratis av kommunen. Följande tekniska hjälpmedel har dock en kostnad även som långtidslån. Avgiften räknas in i maxtaxan.

Elrullstol   175 kr/månad 
Extra manuell rullstol 44 kr/månad
Extra rollator 36 kr/månad

5. Om du inte längre behöver ditt hjälpmedel?

Om du inte längre har behov av hjälpmedlet ska du lämna tillbaka det till kommunen eftersom hjälpmedlet är ett lån från kommunen. Kontakta ansvarig förskrivare för återlämning av hjälpmedlet.

6. Om hjälpmedlet går sönder

Om ditt hjälpmedel har gått sönder eller inte fungerar lika bra som tidigare, trots service och nödvändigt underhåll, kontakta förskrivare på den ort du bor på. För ett förskrivet hjälpmedel behöver du oftast inte betala något själv för reparation och service.

7. Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hjälpmedlet ska du vända dig till den som skrev ut hjälpmedlet.

Anser du att förskrivaren inte gett dig rätt hjälp, har du rätt att få dina behov bedömda av en annan förskrivare. Ta då kontakt med chefen för enheten.

Vill du lämna en synpunkt? 

8. Vart vänder jag mig?

För att få låna ett hjälpmedel behöver du kontakta en behörig förskrivare. Förskrivare av hjälpmedel är arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och i vissa fall sjuksköterska i kommunen. Du vänder dig till Östhammars direkt för att få kontakt med förskrivare på din ort.

Kontakta oss