Gå till innehållet

Hjälpmedel

2. Vem kan få hjälpmedel?

Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör en individuell bedömning av ditt behov utifrån närmiljö, funktionsnedsättningar och önskemål. Hembesök görs i de flesta fall. 

Kontakta oss