Gå till innehållet

Hjälpmedel

3. Hur går utprovningen till?

I de flesta fall görs en utprovning i hemmet. Hjälpmedlet ska ställas in och provas i den miljö där det är tänkt att användas. En uppföljning utförs senare för att se att hjälpmedlet fungerar som tänkt.

Kan jag själv få välja hjälpmedel?

Förskrivaren ger förslag på vilka hjälpmedel som är mest lämpliga och tillsammans kommer ni fram till vad som passar bäst. Kommunen har ett visst utbud av hjälpmedel och det kan finnas flera produkter som passar för samma behov.

Om det gäller ett hjälpmedel som inte kommunen ansvarar för, får du välja och köpa hjälpmedlet själv. Du kan i dessa fall få förslag på lämplig produkt och information om inköpsställen.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Om du önskar ett annat hjälpmedel än det utbudet som kommunen erbjuder kan du naturligtvis välja att köpa hjälpmedlet själv, utan att ha kontakt med oss. Då vänder du dig direkt till butik eller leverantör.

Kontakta oss