Gå till innehållet

Hjälpmedel

5. Om du inte längre behöver ditt hjälpmedel?

Om du inte längre har behov av hjälpmedlet ska du lämna tillbaka det till kommunen eftersom hjälpmedlet är ett lån från kommunen. Kontakta ansvarig förskrivare för återlämning av hjälpmedlet.

Kontakta oss