Gå till innehållet

Hjälpmedel

6. Om hjälpmedlet går sönder

Om ditt hjälpmedel har gått sönder eller inte fungerar lika bra som tidigare, trots service och nödvändigt underhåll, kontakta förskrivare på den ort du bor på. För ett förskrivet hjälpmedel behöver du oftast inte betala något själv för reparation och service.

Kontakta oss