Gå till innehållet

Hjälpmedel

7. Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hjälpmedlet ska du vända dig till den som skrev ut hjälpmedlet.

Anser du att förskrivaren inte gett dig rätt hjälp, har du rätt att få dina behov bedömda av en annan förskrivare. Ta då kontakt med chefen för enheten.

Vill du lämna en synpunkt? 

Kontakta oss