Gå till innehållet

Hjälpmedel

8. Vart vänder jag mig?

För att få låna ett hjälpmedel behöver du kontakta en behörig förskrivare. Förskrivare av hjälpmedel är arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och i vissa fall sjuksköterska i kommunen. Du vänder dig till Östhammars direkt för att få kontakt med förskrivare på din ort.

Kontakta oss