Gå till innehållet

Vård för vuxna med skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar

Vård och behandling gällande skadligt bruk av alkohol, droger och/eller spel om pengar, kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är. Dina behov utreds tillsammans med en socialsekreterare med missbrukskompetens.

1. Vilken vård kan jag få?

Sektor omsorg myndighet erbjuder i första hand öppenvårdsbehandling på hemmaplan i form av råd och stödsamtal, återfallsprevention och tolvstegsbehandling.

Länk till broschyr om Öppenvård (pdf)

Om öppenvård inte räcker till?

Ibland räcker kanske öppenvårdsinsatser inte till. Du kan då ansöka om slutenvårdsbehandling på ett behandlingshem eller ett stödboende. I regel krävs det att du som ansöker om slutenvård redan har försökt med vård i öppenvårdsregi.

2. Hur kan jag få vård?

Behöver du råd och vägledning eller vill ansöka om stöd och behandling kontaktar du någon av våra socialsekreterare på socialtjänstens vuxenenhet i Östhammar.

De flesta insatserna hos socialtjänsten är biståndsbedömda. Det betyder att det görs en utredning där socialsekreteraren ställer frågor om ditt förhållande till alkohol och droger samt om din livssituation i övrigt. Tillsammans med din socialsekreterare kommer du som söker vård fram till vilken eller vilka insatser som passar bäst.

Mer information om utredningsinstrumentet ASI (pdf)

3. Hur lång tid tar det?

I socialtjänstlagen står det att en utredning ska hanteras skyndsamt dock längst i 4 månader. Vi utreder så skyndsamt som möjligt, dock utan att det går ut över kvalitén på utredningen. Det viktiga är att du som ansöker får rätt stöd och behandling.

4. För dig som har en anställning

Är du anställd är det i första hand din arbetsgivare som är ansvarig för att du får den hjälp och det stöd du behöver. Du kan även vända dig till din vårdcentral.

Kontakta oss