Gå till innehållet

Vård för vuxna med skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar

Vård och behandling gällande skadligt bruk av alkohol, droger och/eller spel om pengar, kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är. Dina behov utreds tillsammans med en socialsekreterare med missbrukskompetens.

2. Hur kan jag få vård?

Behöver du råd och vägledning eller vill ansöka om stöd och behandling kontaktar du någon av våra socialsekreterare på socialtjänstens vuxenenhet i Östhammar.

De flesta insatserna hos socialtjänsten är biståndsbedömda. Det betyder att det görs en utredning där socialsekreteraren ställer frågor om ditt förhållande till alkohol och droger samt om din livssituation i övrigt. Tillsammans med din socialsekreterare kommer du som söker vård fram till vilken eller vilka insatser som passar bäst.

Mer information om utredningsinstrumentet ASI (pdf)

Kontakta oss