Gå till innehållet

Vård för vuxna med skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar

Vård och behandling gällande skadligt bruk av alkohol, droger och/eller spel om pengar, kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är. Dina behov utreds tillsammans med en socialsekreterare med missbrukskompetens.

4. För dig som har en anställning

Är du anställd är det i första hand din arbetsgivare som är ansvarig för att du får den hjälp och det stöd du behöver. Du kan även vända dig till din vårdcentral.

Kontakta oss