Gå till innehållet

Medborgarlöfte - Enkät

Varje år ger kommunen och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra.

Ett medborgarlöfte grundas på på invånarnas förslag och upplevelser. Löftet förnyas varje år efter nya enkäter och dialoger.

Samverkan mellan kommun och polis är nyckeln till ett framgångsrikt och effektivt brottsförebyggande arbete. Ett viktigt instrument för detta är medborgarlöften. Det kan ses om ett komplement till de samverkansavtal som redan idag finns mellan kommun och polis. Medborgarlöftet ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

Syfte

Syftet med medborgarlöften i Östhammars kommun är att:

  • Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället.
  • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen.
  • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmänheten.
  • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet.

Du kan bidra till att göra Östhammars kommun tryggare

Vilket kön identifierar du dig som?
Markera hur trygg du känner dig på orten där du bor. Markera i skalan från 1 till 5. Där 1 motsvarar mycket otrygg och 5 motsvarar mycket trygg.

1. Stöld

Har du blivit utsatt för inbrott/stöld de senaste 12 månaderna?
Är du orolig för att bli utsatt inbrott/stöld?
Om du blivit utsatt för stöld, vad gällde stölden?
Om du blivit utsatt för stöld gjorde du då en polisanmälan?
Finns det grannsamverkan där du bor?

2. Trafiksituation

Är du orolig över trafiksituationen där du bor?

3. Bedrägeri/bedrägeriförsök

Har du blivit utsatt för bedrägeri/bedrägeriförsök de senaste 12 månaderna?
Om ja, skedde bedrägeri/bedrägeriförsök på internet?
Om du blivit utsatt för bedrägeri/bedrägeriförsök, gjorde du då en polisanmälan?
Är du orolig för att bli utsatt för bedrägeri/bedrägeriförsök?

4. Hot och våld/överfall

Har du blivit utsatt för våld/hot inom de senaste 12 månaderna?
Om ja, var gärningspersonen; känd/okänd/partner/annan relation? Kryssa ett eller flera alternativ.
Om ja, i vilken miljö blev du utsatt?
Om du blivit utsatt för våld/överfall gjorde du då en polisanmälan?
Är du orolig för att bli utsatt för våld/hot?
Känner du till att det finns ett medborgarlöfte i Östhammars kommun?

Skaparen av detta formulär ansvarar för att GDPR, lagrande av personuppgift efterlevs. Mer information om detta finns att läsa på vår hemsida "Så behandlar vi era personuppgifter".

Kontakter