Gå till innehållet

Barn- och utbildningsförvaltning

Vi ansvarar för att genomföra verksamhet inom barnomsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kommunens aktivitetsansvar och kulturskola.

Vad vi gör

Verksamheten styrs bland annat av skollagen, grundskoleförordningen, läroplaner och kursplaner.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Barn- och utbildningsförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning
barn-o.utb.namnden@osthammar.se