Gå till innehållet

Furustugans förskola

Förskolan ligger i Alunda tätort och har sju avdelningar med cirka 130 barn.

Vad vi gör

Välkommen till förskolan Furustugan som ligger i centrala Alunda med en stor gård och lokaler som inspirerar till lek och utveckling. Förskolan består av 6 avdelningar för barn i ålder 1-5 år. Vår pedagogik bygger på att ta tillvara på barnens vilja och lust att lära samt stärka barnens tillit till sin egen förmåga. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och tar tillsammans ansvar för utveckling och lärande. Vår verksamhet är rolig, trygg och lärorik.


Björken: 0173-85834

Eken: 0173-85838

Granen: 0173-85839

Linden: 0173-85837

Lönnen: 0173-85833

Plantan: 0173-85836

Tallen: 0173-85831

Dokument

Furustugans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 februari 2021

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Furustugans förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Furustugans förskola

Furustugans förskola
Prästgårdsvägen 4
747 30 Alunda
T: 0173 - 858 76