Gå till innehållet

Olandsskolan

Olandsskolan ligger i Alunda tätort och är en F-9 skola med cirka 520 elever. Skolan har ett fritidshem med två avdelningar. På Olandsskolan finns ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Olandsskolan har närhet till stad, natur och landsbygd.

Vad vi gör

Olandsskolan är organiserad i arbetslag med elever från förskoleklass upp till år 9 och elevhälsa. I vår lokala skolutvecklingsplan arbetar vi med trygghet och studiero för att öka elevernas kunskaper. Vi har en helhetssyn på elevers lärande.

2018-09-19 Olandsskolan 038 förminskad

2018-09-19 Olandsskolan 019 förminskad

Dokument

Olandsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 8 april 2021

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Olandsskolans arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Olandsskolan

Olandsskolan
Marmavägen 12
747 30 Alunda

Skoladministratör
Marika Thilander
0173-858 02

Relaterade länkar