Gå till innehållet

Skutans förskola

Förskolan ligger i Öregrunds tätort och har fem avdelningar med cirka 80 barn.

Vad vi gör

Välkommen till förskolan Skutan som ligger i Öregrunds tätort med närhet till hav och natur. I anslutning till förskolan finns både skola och fritidshem. Vi har fem avdelningar och en extra avdelning som vi öppnar vid behov av barnomsorgsplatser. Vi har en stor fin gård och nyrenoverade lokaler som inspirerar till lek och lärande. På förskolan skapas utmaningar för barnen genom att vi ständigt utvecklar och förändrar den pedagogiska lärmiljön. Vår pedagogik bygger på att ta tillvara på barnens vilja och lust att lära samt att stärka barnens tillit till sin egen förmåga. Vi pedagoger är medforskare i mötet med barnen.

Dokument

Skutans plan mot diskriminering och kränkande behandling 19 mars 2021

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Skutans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Skutans förskola

Skutans förskola
Strandgatan 27
742 42 Öregrund
T: 0173 - 863 22