Gå till innehållet

Tomtberga förskola

Tomtberga är en av tre förskolor i Östhammars tätort. Östhammar har närhet till hav, natur och kultur. Förskolan är uppdelad på två enheter:
Tomtberga 1 är en förskola som består av fyra åldersblandadeavdelningar: Alven, Tomten, Vätten och Trollet.
Tomtberga 2 är en paviljongförskola med 3 avdelningar: Knyttet, Nissen och Pyret.

Vad vi gör

Förskolans verksamhet grundar sig på skollag, läroplan, kommunens och förskolornas gemensamma vision, nämndens styrtal, kommunens ledord och förskolans egna mål.

  • Vi är en personalgrupp som består av barnskötare och förskollärare.
  • Vi eftersträvar goda relationer, där både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga.
  • Närhet till skogen, som besöks varje vecka.
  • Bra lokaler och en varierad gård som inbjuder till kreativ lek.
  • På förskolan skapas utmaningar för barnen genom att vi ständigt utvecklar och förändrar den pedagogiska lärmiljön.
  • Modernt mottagningskök med personal på båda enheterna. Maten tillagas på vår högstadieskola på orten.

Dokument

Tomtberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 12 januari 2021

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Tomtberga förskolas (1 och 2) arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Tomtberga förskola

Tomtberga förskola
Tomtbergavägen 1
742 34 Östhammar

Rektor Tomtberga 1
Jenny Änggård 0173-863 74

Rektor Tomtberga 2
Ulrica Ericsson 0173-861 33

Administratör
Maria Adebäck 0173-863 81