Gå till innehållet

Vretaskolan

Vretaskolan är en F-3 skola med tillhörande fritidshem belägen i Gimo tätort. På skolan finns också Östhammars kommuns grundsärskola och tillsammans med grundskolan går här 200 fantastiska elever med en positiv inställning till livet och utbildning. Höstterminen 2020 flyttade verksamheten från Hammarskolan till Vretaskolan lokaler. Skolan bytte därmed att namn till Vretaskolan.

Vad vi gör

På Vretaskolan är vi uppdelade i tre arbetslag. Tillsammans arbetar vi utifrån ett gemensamt årshjul där verksamheten bygger på ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande. Ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att vi fokuserar på barnens naturliga kreativitet och nyfikenhet att lära. Vi uppmuntrar egna idéer och skapande. Årshjulets teman är också förankrade i våra gemensamma mål som finns beskrivna i vårt systematiska kvalitetsarbete. Här kan du se vårt årshjul.

Forskning visar att om man tillsammans har gemensamma mål, gemensamma förhållningssätt samt höga förväntningar på eleverna så lyckas de långt mycket bättre än när man inte har det. Detta är viktigt för oss på Vretaskolan.

Dokument

Vretaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 11 mars 2021

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Vretaskolans arbete.

Grundsärskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 29 mars 2021

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Grundsärskolans arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Vretaskolan

Vretaskolan
Idrottsvägen 4
747 40 Gimo

Skoladministratör
Anu Lintula
0173-867 05

Relaterade länkar