Gå till innehållet

Teknisk förvaltning

Vi har, bland annat, ansvar för kommunens fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar och vatten- och avloppsanläggningar samt avfallshantering.

Vad vi gör

Vi ser till att parker och grönområden i kommunen är välskötta, genomför anläggningsarbeten och snöröjning och förvaltar den skog som kommunen äger.  

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning
Box 66
742 21 Östhammar
tekniska.kontoret@osthammar.se