Gå till innehållet

Tekniska förvaltningen

Vi har bland mycket annat, ansvar för kommunens fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar samt hushållssopor och avfallshantering.

Vad vi gör

Vi ser till att gator, vägar, parker och grönområden i kommunen är välskötta, vi genomför anläggningsarbeten och snöröjning samt förvaltar den skog som kommunen äger.
Vi ser även till att kommunens skolor, förskolor och olika boenden har städat och får mat. På tekniska ingår även städenhet, måltidsenhet samt renhållningsenheten.

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen
Box 66
742 21 Östhammar
tekniska.kontoret@osthammar.se